ISO 45001»

ISO 45001» системи менеджменту охорони здоров’я та безпеки праці –вимоги » — це визнаний на міжнародному рівні стандарт для систем управління безпекою та охороною праці. Він створений експертами ІСО на базі британського стандарту OHSAS 18001, Керівництва по системах управління охороною праці та ряду трудових стандартів і конвенцій МОП з метою поліпшення показників безпеки праці в усьому світі.

ISO 45001 є новим інструментом, еталоном для всіх організацій, застосування якого дозволить підійти до управління професійною безпекою системно, результативно і з охопленням більшої кількості аспектів.

ISO 45001 повністю замінив OHSAS 18001. На відміну від останнього, стандарт ІСО динамічний, заснований на процесах, розглядає не тільки ризики, але і можливості, розроблений з урахуванням структури високого рівня, що значно спрощує процес інтеграції Смбтіоз в інші системи менеджменту. Він вимагає створення таких умов, при яких враховані всі можливі ризики для збереження здоров’я і життя не тільки персоналу організації, а й відвідувачів, підрядників, які проживають поблизу людей. Крім того, повинні враховуватися вимоги ділових партнерів, наглядових органів, спільноти та інших зацікавлених сторін, що стосуються відповідальності компанії в питаннях праці.

Переваги сертификация исо 45001
Сертифікація системи управління професійної безпеки і здоров’я по ISO 45001 допоможе об’єктивно оцінити її ефективність і продемонструвати зовнішнім сторонам виконання організацією встановлених міжнародних норм.

Побудована і сертифікована згідно ISO 45001 Смбтіоз дозволить:

визначити і контролювати небезпечні виробничі фактори;
попередити ймовірність і пом’якшити серйозність травматизму і профзахворювань;
знизити витрати, пов’язані з усуненням наслідків нещасних випадків і аварій;
підвищити задоволеність працівників умовами праці;
викликати довіру споживачів і партнерів по бізнесу;
скоротити число простоїв і підвищити продуктивність;
отримати перевагу за участю в тендерах;
залучити нові інвестиції та можливості кредитування;
завчасно підготуватися до перевірок з боку державних органів;
позитивно вплинути на репутацію компанії.

Добавить комментарий